Ifølge årsregnskabsloven skal renteswaps opgøres til dagsværdi. Erhvervsstyrelsen har præciseret, at dagsværdi bør indeholde en justering for kreditrisiko: Behandlingen af renteswaps i årsregnskabet (Notat).

Dagsværdi i Lima

Vi har tilføjet kreditjustering til beregningen af dagsværdi for renteswaps i Lima. Lima gør det dermed let, at beregne den regnskabsmæssige værdi af dine renteswaps.

For en renteswap kan man nu indtaste Kreditspænd og Tabsprocent ved misligholdelse. Kreditspænd er en vurdering af din kreditrisiko. Kreditspændet kan sammenlignes med det rentetillæg, du vil blive tilbudt på et banklån. Tabsprocenten beskriver hvilken andel af renteswappens værdi, banken vil tabe, hvis du ikke er i stand til at betale ydelsen. Eksempelvis kan Kreditspænd sættes til 2-3% og Tabsprocent ved misligholdelse til 100%.

Ønsker man at regne uden kreditjustering, sættes Kreditspænd til nul.

Dagsværdirapporter

Limas dagsværdirapporter indeholder værdien af renteswappen både med og uden kreditjustering. Rapporten illustrerer også dagsværdien ved forskellige kreditspænd.Kreditfølsomhed

Del dette indlæg